Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,647 (0.033 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Tegenwoordige Staat van de Vereenigde Nederlanden deel 8
Tegenwoordige Staat van de Vereenigde Nederlanden deel 8
Downloads: 184
[texts]De Nederlandsche Spectator Elfde en Twaalfde deel. - Pieter van der Eyk
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user Keesk
Keywords: Dutch history 18th century, religious aspects
Downloads: 302
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 1 of 12 volumes. Letter A
Keywords: Dutch biography; history; dictionary; 19th century
Downloads: 443
[texts]Drie blijspelen van Pieter Langendijk - Pieter Langendijk
Three comedies by Pieter Langendijk: 1) Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, 2) Papirius, of Het oproer der vrouwen binnen Romen, and 3) De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje.
Downloads: 98
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 2 of 12 volumes. Letter B.
Keywords: Dutch biography; history; ditionary
Downloads: 452
[texts]Het nachtegaaltje ; verzameling van twee- en driestemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen. - Isaac Bikkers (1833-1903)
Collection of Dutch children's songs for two or three voices, by Isaac Bikkers (1833-1903), intended to be sung in schools or families. Published in 1857 by Hendrik Altman and W.C. de Vletter. The title means: 'the little nightingale'
Keywords: Nachtegaaltje; Bikkers; Dutch songs; children's songs
Downloads: 66
[texts]Zandvoort - Het afbrengen van Z.M. Stoomschip Cycloop
Verslag van het afbrengen van Z.M. Stoomschip Cycloop van het strand nabij Zandvoort door den Ingenieur der eerste klasse C. Scheffer.
Keywords: zandvoort; stoomschip; cycloop
Downloads: 125
[texts]Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de overdragt van het rectoraat der theologische school te Kampen - Helenius de Cock
Redevoering over de afscheiding van 1834 in Nederland.
Keywords: afscheiding; helenius de cock; theologische school; kampen; gereformeerde theologie
Downloads: 79
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 4 of 12 volumes. Letters D and E..
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 520
[texts]Handboek voor Bijenhouders - J. Dirks
J. Dirks, Handboek voor Bijenhouders, 1861
Keywords: Bees; beekeeping
Downloads: 43
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. G.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 5 of 12 volumes.Letters F and G.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 320
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. G.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 7 of 12 volumes.Letters I, J and K.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 342
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Van de tijd der Batavieren tot aan de vereniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk - Jacob van Lennep
Serie bestaande uit 4 delen. Deze reproduktie van deel 1 ontbreekt bladzijden 1-96, dwz het begint met Hoofdstuk 17 : Periode 1299-1548
Keywords: Van Lennep; Nederlandse geschiedenis; adelijke geslachten; vorsten huizen; Europeese geschiedenis; veldslagen; zeegevechten; koningshuizen; Henegouwen; Vlaanderen; Zeeland; Gelderland; Frankrijk; Engeland; Graaf Jan; bisschoppen; hertogen; Jan van Arkel; Jan van Bronkhorst; Karel V; Brederode; Maarten van Rossum; Bourgondien
Downloads: 344
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Vierde deel door Mr.J. van Lennep
Van den dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van koning Willem III. Periode 1750 - 1849
Keywords: geschiedenis Europa; Nederland
Downloads: 715
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch Biography of important persons. Volume 6 of 12 volumes.Letter H.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 452
[texts]De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd - Mr. J.van Lennep en J. ter Gouw
Nederlandse geschiedenis van volkskunde in de 19de eeuw. Geilustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W.ZÃRCHER Tweede deel
Keywords: Nederlandse geschiedenis; volkskunde; 19de eeuw
Downloads: 1,871
[texts]De Oude Tijd. Deel 2 - J.ter Gouw. Onder leiding van David van der Kellen Jr. Met Medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
Geschiedenis-Maatschappelijk en huiselijk leven-Monumenten-Volkseigenaardigheden-Overleveringen-Kunst-Nijverheid-Gebruiken-Kleeding-Volksverhalen-Spreekwoorden-Liedjes uit Noord- en Zuid- Nederland
Keywords: Geschiedenis; Maatschappelijk en huiselijk leven; Monumenten; Volkseigenaardigheden; Overleveringen; Kunst; Nijverheid; Gebruiken; Kleeding; Volksverhalen; Spreekwoorden; Liedjes
Downloads: 463
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 8 of 12 volumes.Letters L and M.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 836
[texts]Studiën en bijdragen op't gebied der historische theologie (1, 1870 en 2, 1872)
Book digitized by Google and uploaded by ARLIMA (http://www.arlima.net)
Keywords: periodical; history; Netherlands
Downloads: 25
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 9 of 12 volumes.Letters N, O, P en Q
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 1,236
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk, en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 10 of 12 volumes.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 602
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk em Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 11 of 12 volumes.Letters T, U and V
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 502
[texts]Handboek der Katholieke Godsdienstleer B Dankelman JH Wijnen 1878 - ps701102
Oude, maar heldere verklaring van de Katholieke leer, bedoeld voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Tweede druk 1878 bij uitgeverijen Hubert Vos te Brussel en W. van Gulick te 's-Hertogenbosch. Old, but good explanation of Catholic doctrine, Dutch language
Keywords: dutch, catholic; katholiek,godsdienstleer; cathechismus; religion; theology
Downloads: 22
[texts]Reisindrukken uit West-Indie - Heemskerk, Adrianus
Oates Collection (Slavery)
Downloads: 66
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 12 of 12 volumes. Letters W-Z and Addendum
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 484
[texts]Geschiedenis in verhalen - oudheid - H. Solger
History text book.
Keywords: history
Downloads: 127
[texts]Zandvoortse kranten - Zandvoortsche Badcourant 1881 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - Zandvoortsche Badcourant 1881
Keywords: zandvoort; kranten; 1881
Downloads: 136
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1881-06-14 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer
Newspaper from 1881-06-14
Keywords: zandvoort
Downloads: 227
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1881-07-09 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 165
[texts]AMSTERDAM Gids met Platen. Houtsneden naar teekeningen van Joh. BRAAKENSIEK, J.C. GREIVE, Alex HILVERDINK en E.S. WITKAMP Jr.
Booklet printed in 1882.See Contents page for details.
Keywords: Amsterdam; pictures; History Amsterdam; businesses; musea; important buildings; way of life
Downloads: 997
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1882-07-20 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 181
[texts]Zandvoortse kranten - Zandvoortsche Badcourant 1883 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - Zandvoortsche Badcourant 1883
Keywords: zandvoort; kranten; 1883
Downloads: 113
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1883-06-23 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 82
[texts]Geillustreerde Encyclopaedie.Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid - A.Winkler Prins
Encyclopedie, woordenboek, platen, kaarten,tekstfiguren, afbeeldingen samengesteld in 1884. Veel geschiedenis. Dit is het eerste deel van A - ARAM.
Keywords: Encyclopedia; dictionary; history; ancient history; illustrated dictionary
Downloads: 1,163
[texts]Liesje van den lompenmolen - W. Heimburg

Keywords: dutch; german; distributed proofreaders
Downloads: 131
[texts]Papieren Kinderen - Justus van Maurik jr.
Subtitled Novellen en schetsen, "Novellas and sketches." Short stories. No edition statement.
Keywords: fiction; novel; amsterdam
Downloads: 548
[texts]Neerlands Letterkunde in de XIXe Eeuw - Jan ten Brink
Biographies and bibliographies of the following 19th century Dutch authors: Isaäc da Costa, Jacob van Lennep, Jan Frederik Oltmans, Cornelis Eliza van Koetsveld, Johannes Petrus Hasebroek, Nicolaas Beets, Anna Louisa Geertruida Toussaint. Also contains an extensive introduction about the romantic period in the Netherlands, and about the influences of England, Germany and France on Dutch literature.
Keywords: dutch, literature, biography, bibliography, romantic, 19th century, 1800-1900
Downloads: 2,004
[texts]Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1889 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1889
Keywords: zandvoort; kranten; 1889
Downloads: 105
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1889-06-15 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer
De Zandvoortse Badcourant van 15 juni 1889
Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 304
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1889-08-07 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 129
[texts]Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1892 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1892
Keywords: zandvoort; kranten; 1892
Downloads: 86
[texts]Van de Noordpool naar den Aequator - A. E. Brehm
Rijk geïllustreerde verzameling reis-verhalen van de bekende Duitse dierenschrijver.
Keywords: Travel; Animals
Downloads: 25
[texts]Eene schitterende "carrière" - Dr. Jan ten Brink
Novel. 3rd edition.
Downloads: 163
[texts]Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1895 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1895
Keywords: zandvoort; kranten; 1895
Downloads: 155
[texts]Betje de goedkoope keukenmeid - anonymous
A classic cookbook aimed at households with tight wallets.
Keywords: cooking; cbk
Downloads: 832
[texts]Jongens-Leven - Edmondo de Amicis
Illustrated Dutch translation of "Cuore", the famous novel by De Amicis.
Keywords: school, Italy
Downloads: 184
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1895-08-03 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 327
[texts]Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1896 - Genootschap Oud Zandvoort
Zandvoortse kranten - De Zandvoortsche Badcourant 1896
Keywords: zandvoort; kranten; 1896
Downloads: 186
[texts]Amsterdamsche verhalen voor jongelieden bewerkt door J.E. Ter Gouw - J. Ter Gouw
Jeugdliteratuur
Keywords: Jeugdliteratuur; Nederlandse verhalen; Amsterdam
Downloads: 120
[texts]Newspaper Zandvoort Holland 1881-07-09 Zandvoortse Badcourant - Cor Draijer

Keywords: zandvoort; krant
Downloads: 133
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts